هدف این وب سایت

وب‌سايت آموزشي مطالعات كيفي در پاسخ به نياز محققين و دانشجويان رشته‌هاي مختلف اعم از علوم اجتماعي، سلامت، پرستاري، مديريت، آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، سياستگذاري و غيره طراحي شده است. مدير وب سايت دكتر فريده خلج آبادي فراهاني، دانشيار گروه جمعيت و سلامت موسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت كشور است. به اعتقاد ايشان، در حوزه كيفي دانشجويان و اعضاي هيات علمي دانشگاهها نيازهاي آموزشي و مشاوره اي برآورده نشده‌اي دارند كه آموزشهاي روتين دانشگاهي نمي‌تواند پاسخگوي آنها باشد و آموزشهاي ديگري به شكل كارگاهي و بخصوص با تمركز بر كارگروهي براي مهارت‌آموزي در اين حوزه ضروري است زيرا پژوهش كيفي به اعتقاد او بيشتر به يك هنر شبيه است تا علم و آموزش هنر نيازمند كار عملي و كارگاهي است تا مباحث نظري و تئوريك صرف. دكتر فراهاني از سال 2004 كه پايان نامه دكتراي خود را كه يك مطالعه‌ي تركيبي بود انجام داد، به پژوهش كيفي علاقمند شد و از آن سال تاكنون به انجام پژوهش‌هاي تركيبي و كيفي پرداخته و در كنار آن به راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه‌هاي متعدد تحصيلات تكميلي در حوزه كيفي نيز مبادرت نموده است. او از سال 1390 تاكنون هر ساله كارگاههاي مطالعات كيفي در علوم اجتماعي و سلامت و تحليل داده هاي كيفي با استفاده از نرم افزار مكس كيودا  براي دانشجويان و محققين دانشگاههاي سراسر كشور برگزار نموده است. تاكنون بيش از 15 كارگاه و سه وبينار آموزشي برگزار كرده است و حدود 300 دانشجو و محقق در اين حوزه آموزش داده است. اغلب كارگاههاي فوق در موسسه مطالعات و پژوهشهاي جامع و تخصصي جمعيت كشور (www.psri.ac.ir) وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري برگزار شده است. ايشان همچنين در دانشگاه شيراز، دانشگاه علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي و دانشگاه مالموي سوئد كارگاههاي كيفي برگزار نموده است.

photo_۲۰۱۷-۰۴-۳۰_۱۵-۰۳-۱۹

مطالعات کیفی، تحلیل داده های کیفی
(وبینار شماره 3)

The-Elusive-Orgasm3

تحلیل همزمان با جمع آوری داده کیفی مدیریت داده های کیفی فرآیند گام به گام تحلیل تحلیل محتوایی موضوعی، تحلیل در گراندد تئوری و پدیدارشناسی

مطالعات کیفی، طراحی و اجرا
(وبینار شماره 2)

The-Elusive-Orgasm2

عنوان پژوهش : نگارش سوال و هدف پژوهش بیان مسئله، ادبیات و چارچوب مفهومی نمونه گیری، جمع اوری داده کیفی مصاحبه عمیق و بحث گروهی

مطالعات کیفی، مبانی فلسفی و رویکردها
(وبینار شماره 1)

The-Elusive-Orgasm

تاریخچه، ماهیت و سیر تحولی پژوهش کیفی مبانی فلسفی، جهان بینی و معرفت شناسی در پژوهش کیفی انواع رویکردها و استراتژی های پژوهش کیفی کاربرد تحقیقات کیفی

اصول مقاله نویسی کیفی و نکات کاربردی آن
(وبينار شماره 4)

The-Elusive-Orgasm34

محورهای اين وبينار شامل  آمادگی براي نوشتن مقاله کیفی، بخش هاي مختلف مقاله كيفي، تعادل بين توصيف و تفسير،