نام و نام خانوادگي: فريده خلج آبادي فراهاني

سمت:  دانشیار مطالعات جمعیتی/بهداشت باروری

گروه:جمعیت و سلامت

موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

آدرس: تهران، خ شهید بهشتی ، خ پاکستان، کوچه دوم، ، پلاک 5 ،  کد پستی: 1531635711

تلفن:885065631-88506561-88539398(داخلی 309) ، فاکس : 88502575

ایمیل :Faridehfarahani2@gmail.com، farideh.farahani@psri.ac.ir: faridehfarahani@yahoo.com;

blank
الف) تحصيلات

 1. مدرك تحصيلي: دكتراي تخصصي (PhD)
 2. رشته تحصيلي: مطالعات جمعیتی، گرایش بهداشت باروری (Population Studies/Reproductive Health)
 3.  محل اخذ آخرين مدرك تحصيلي: دانشكده بهداشت  و بيماري هاي گرمسيري لندن، گروه اپیدمیولوژی و سلامت جمعیت (London School of Hygiene and Tropical Medicine) سال2004- 2008 میلادی، عنوان پایان نامه دکترا : هنجار، نگرش و رفتارهای باروری- جنسی دختران دانشجو در تهران

 زمینه وعلایق  پژوهشی و آموزشی: سلامت جمعیت، رفتار های باروری و جنسی، سلامت باروری و جنسی ، اچ ای وی، ایدز، بیماری های مقاربتی، نیات باروری ، جوانان و نوجوانان ، مطالعات کمی و کیفی(ترکیبی)

ب)سوابق تحصيلي

 1.  دیپلم علوم تجربی ، دبیرستان سمیه ، سال 1365
 2. کارشناسی مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، سال 1370
 3. کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، دانشکده بهداشت ، سال 1382 ، رتبه اول دانش آموختگان
 4.  کارشناسی ارشد بهداشت باروری ، دانشگاه ادینبورو ، اسکاتلند ، (سالهای 1381-1380 شمسی) سال 2001-2002 میلادی
 5. دکترای تخصصی مطالعات جمعیت گرایش بهداشت باروری ، دانشکده بهداشت و بیماری های گرمسیری ،(سالهای 1387-1383 شمسی) 20004-2008 میلادی،  لندن، انگلستان
پ) طرح هاي پژوهشي (مجری و همکار)

 1. بررسی درک خطر و عوامل مرتبط با ابتلا به اج آی وی /ایدز و بیماریهای آمیزشی در جمعیت در معرض خطر 24-15 ساله ایران، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1398) (همکار) (در حال اجرا)
 2. معنای ازدواج، رفتار جنسی قبل از ازدواج و روابط عاشقانه: آزمون یک مدل نظری مبتنی بر فرهنگ در مورد پیش بینی رفتار جنسی قبل از ازدواج (مجری)
 3. دیدگاه و تجربیات دختران و پسران 18-15 ساله از نقش اینترنت و فضای مجازی در شکل‌گیری هنجار، نگرش و رفتارهای جنسی در شهر تهران (مجری)
 4. فراتحلیل رفتارهاي جنسي قبل از ازدواج در بین جوانان در 15 سال گذشته (1393-1379)در ايران (مجری)
 5. درک از خطر و رفتارهای پرخطر مرتبط با اچ ای وی در یین دانشجویان پسر در دانشگاههای تهران (مجری اول)
 6. بررسي روند و تعيين كننده هاي سن اولين ازدواج در بين منتخبي از كشورهاي آسيا و اقيانوسيه در 4 دهه گذشته ، سال 1391 (مجری)
 7. هنجار ، قصد و عملكرد زنان و مردان همسردار شهر تهران در خصوص تك فرزندي و عوامل اجتماعي و فرهنگي تعيين كننده آن ، سال 1390-1391 (مجري )
 8. تاثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج ، رضایت زناشویی و طلاق ، (مجری ) ، سال 1390-1389
 9. هنجار ، نگرش و عملکرد دختران تهرانی در مورد بهداشت باروری ،(مجری) ، سال 1387
 10. مقایسه تاثیر اموزش پیشگیری از ایدز به دو روش (آموزش همسالان و بزرگسالان ) در آگاهی ، نگرش و خودبسندگی دانشجویان دختر دبیرستانهای منطقه 4 تهران با استفاده از تئوری شناختی –اجتماعی(مجری) ، سال 1382
 11. آگاهی ، نگرش و عملکرد نوجوانان پسر 15-18 ساله تهرانی در مورد بهداشت باروری ،(محقق اصلی) سال 1380
 12. بررسی عوامل موثر بر ایجاد عوارض لوله بستن ، مطالعه 1378 مورد زن مراجعه کننده به 13 بیمارستان تهران (همکار)(سال 1377-1375)
 13. بررسی تاثیر مشاوره تنظیم خانواده پس از زایمان در استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری دو سال پس از زایمان (همکار)(سال 1378-1376)
 14. بررسی نگرش والدین نسبت به نیازها و عملکرد بهداشت باروری پسران نوجوان در شهر تهران ،(همکار) سال 1382
 15. بررسی روند باروری زنان 15-29 ساله ایرانی در سه دهه (1346-1375 (همکار )، 1377
 16. بررسی عوارض، کارآیی و پذیرش سیکلوفم بعنوان یک روش پیشگیری ماهانه تزریقی در مقایسه با دپومدروکسی پروژسترون استات در بین زنان ایرانی ، 1377- 1375(همکار)
 17. بررسی میزان آگاهی ، بینش و عملکرد کارکنان ارائه دهنده خدمات تنظیم خانواده نسبت به روشهای پیشگیری از بارداری (همکار) ، 1378-1376
 18. بررسی میزان کارآیی و عوارض احتمالی نورپلانت بعنوان یک روش پیشگیری از بارداری در ایران در یک دوره 5 ساله (همکار)، 1378-1376.
 ت) مقالات انگليسي

 1. Baloushah, S., Maasoumi, R., Khalajabadi-Farahani, F., Khadura, K.J., Elsous, A. (2019) Intimate Partner violence against Palestinian women in Gaza strip: Prevalence and Correlates, Family Medicine and Primary Care, 8:3621-6, doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_498_19
 2. Khalajabadi Farahani, F. (2020) Adolescents and Young People’s Sexual and Reproductive Health in Iran: A Conceptual Review, Journal of Sex Research, 57(1); 1-38. DOI: 10.1080/00224499.2020.1768203
 3. Khalajabadi Farahani, F., Darabi, F., Yaseri, M., (2020) The Effect of Theory-Based HIV/AIDS Educational Program on Preventive Behaviors Among Female Adolescents in Tehran: A Randomized Controlled Trial, Journal of Reproduction and Infertility, 21 (3). No.84, 194-206.
 4. Ghaffari, M.,  Rakhshanderou S., Gharlipour, Z., Khalajabadi Farahani, F., Ramezani T., Izadkhah, F., (2019) Students’ Perspective on Factors Influencing Premarital Sexual Intercourse, Journal of Holistic Nursing and Midwifery, 30(2); 111-119. http://doi.org/Doi: 10.32598/jhnm.30.2.111
 5. Khalajabadi Farahani, F., Mansson, S.A., Cleland, J. Engage In or Refrain From? A Qualitative Exploration of Premarital Sexual Relations Among Female College Students in Tehran, Journal of Sex Research, 2018, Doi: 10.1080/00224499.2018.1546371
 6. Darabi, F., Yaseri, M., Rohban, A., Khalajabadi Farahani, F., (2018) Development and Psychometric Properties of Menstrual Health Seeking Behaviors Questionnaire (MHSBQ-42) in Female Adolescents, Journal of Reproduction and Infertility; 19(4):229-236.
 7. Behboudi-Gandavani, S., Ziaei, S., Kazemnejad, A., Khalajabadi Farahani, F., Vaismoradi, M.,(2018) Development and Psychometric Properties of The Delayed Childbearing Questionnaire (DCBQ-55), Healthcare, 6; Doi:10.2290/healthcare6040120.
 8. Darabi, F., Yaseri, M., Safari, H., Kaveh, M.H., Khalajabadi Farahani, F., Shojaeizadeh, D. (2018) Development and Psychometric Properties of a Belief based Reproductive Health Behavior Questionnaire for Female Adolescents, Iran Journal of Public Health, 47(8):1192-1200.
 9. Kaveh, M.H., Darabi, F., Khalajabadi Farahani, F. Yaser, M., Mohammadi, M.J., …, Rohban, A.,(2018) The Impact of a TPB-Based Educational Intervention on Nutritional Behaviors In Iranian Adolescent Girls: A Randomized Controlled Trial,  Fresenius Environmental Bulletin, 27(6), 4349-4356.
 10. Yaseri, M.;  Darabi F., Kaveh M.H., Khalajabdi-Farahani F. (2017). The Effect of Socio-Demographic Factors on Constructs of Modified Theory of Planned Behavior In Relation to Reproductive Health in Adolescents: Cross-Sectional Study, Journal of Biostatistics & Epidemiology, 2(4): 188-198.
 11. Darabi, F., Yaseri M., Kaveh, M.H., Khalajabadi Farahani, F.,  …, Shojaeizadeh D., (2017) The Effect of a Theory of Planned Behavior-based Educational Intervention on Sexual and Reproductive Health in Iranian Adolescent Girls: A Randomized Controlled Trial, Journal of Research in Health Sciences, 17(4)
 12. Darabi, F., Khalajabadi Farahani, F., Yaseri M., (2017) Psychometric Analysis of the HIV Behaviors Questionnaire for Female Adolescents (HBQFA) in Iran, Journal of Psychiatry, 20, 421, DOI: 10.4172/2378-5756.1000421
 13. Khalajabadi Farahani, F., Akhondi, M., Shirzad, M., & Azin, A. (2017). HIV/STI risk-taking sexual behaviours and risk perception among male university students in Tehran: implications for HIV prevention among youth, Journal of Biosocial Science, PP 1-16. doi:10.1017/S0021932017000049
 14. Darabi F., Kaveh M.H., Majlessi F., Khalajabadi Farahani, F., Yaseri M., Shojaeizadeh D., (2017) Effect of a theory-based intervention to promote physical activity among adolescent girls: a randomized control trial, Electronic physician, 9(4):4238-4247. DOI: 10.19082/4238
 15. Motamedi M., Merghati Khoie, E., Shahbazi M., Rahimi Naghani, Sh., Salehi M., Karimi M., Hajebi A., Khalajabadi Farahani, F. (2016) Paradoxical attitudes toward premarital dating and sexual encounters in Tehran, Iran: A cross-sectional study,  Reproductive Health, No. 13:102, DOI:10.1186/s12978-016-0210-4.
 16. Askari Majdabadi H., Montazeri A., Shojaeizadeh D., Nejat, S., Khalajabadi Farahani F., Djazayeri A., Asadi-Lari M., Solhi M., (2016) Parents’ and Stakeholders’ Perspectives on Strategies to Reduce Fast Food Consumption Among Iranian Adolescents: A Qualitative Study, Iran Red Crescent Medical Journal, DOI:10.5812/ircmj.26624.
 17. Rahimi-Naghani, Sh.,  Merghati-Khoei, E., Shahbazi, M.,  Khalajabadi Farahani, F., Motamedi,M.,  Salehi, M., Karimi M., Hajebi, A., (2016): Sexual and Reproductive Health Knowledge Among Men and Women Aged 15 to 49 Years in Metropolitan Tehran, The Journal of Sex Research, DOI: 10.1080/00224499.2016.1148110.
 18. Shams Ghahfarokhi Z., Khalajabadi Farahani, F., (2016) Intention for Cesarean Section vs., Natural Delivery among pregnant women in Isfahan; Correlates and Determinants, Journal of Reproduction & Infertility, 17(4).
 19. Abdi K., Arab M., Khankeh HR., Kamali M., Rashidian A., Khalajabadi Farahani F., Shemshadi H., (2016), Challenges in Providing Rehabilitation Services for People with Disabilities in Iran: A qualitative study, British Journal of Medicine & Medical Research, 13(4).
 20. Rahmani Bilandi R., Khalajabadi Farahani, F., Ahmadi F., Kazeminejad A., Mohammadi R., Amiri M., (2015). Psychometric Properties of the Iranian Version of Modified RHAQWRA questionnaire, Journal of Family and Reproductive Health, 9(4), 184-192
 21. Abdi K., Arab M., Rashidian A., Kamali M., Khankeh H., Khalajabadi Farahani F., (2015) Exploring Barriers of the Health System to Rehabilitation Services for People with Disabilities in Iran: A qualitative Study, Electronic Physician, 7(7), 1476-1485.
 22. Askari Majdabadi H, Solhi M., Montazeri A., Shojaeizadeh D, Nejat S., Khalajabadi Farahani F., (2016) Factors Influencing Fast Food Consumption Among Adolescents in Tehran, A qualitative Study”, Iranian Red Crescent Medical Journal, 18(3); DOI: 10.5812/ircmj.23890.
 23. Khalajabadi Farahani, F., (2015) Unmet Needs of Adolescents and Young People’s Sexual and Reproductive Health in Iran, (Editorial), Journal of Reproduction and Infertility, 2015, No. 16, Issue 3, Jul-Sep. 2015.
 24.  Khalajabadi Farahani, F. (2014) Methodological Considerations in Studying Sexual Behaviors of Young People in Iran (Editorial), Journal of Reproduction and Infertility,  2014; 15(4):171-172 12/2014; 15(4):171-172.
 25. Behboudi Gandevani S., Ziaie S, Khalajabadi Farahani F. (2013) Delayed childbearing: New Serious Challenge in Iran, Journal of Research in Medical Science, Vol. 18, No.1.
 26. Behboudi –Gandevani S., Ziaei S., Khalajabadi Farahani F., Jasper M. (2015) The perspectives of Iranian Women on delayed childbearing: A qualitative study, The Journal of Nursing Research, Doi: 10.109/jnr.oooooooooooo84.
 27. Khalajabadi Farahani, F., Cleland, J., (2015) Perceived Norms on Premarital  Heterosexual Relationships and Sexuality among Female College Students in Tehran, Culture, Health and Sexuality, DOI:10.1080/13691058.2014.990515.
 28. Behboudi Gandevani S., Ziaie S, Khalajabadi Farahani F. (2014  )A Review of the Impact of Different Social Policy Incentives to Accelerate Population Growth Rate, Women’s Health Bulletin 04/2014; 1(1: e18967.). DOI: 10.5812/whb.18967.
 29. Behboudi Gandevani S., Ziaie S, Khalajabadi  Farahani F., Jasper M., (2013) Iranian primigravid women’s awareness of the risks associated with delayed childbearing, The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, Doi:10.3109/13625187.2013.832195)
 30.   Khalajabadi Farahani, F., Shah I., Cleland J., Mohammadi M.R., (2012) “Adolescent Males and Young Females in Tehran: Differing Perspectives, Behaviors, and Needs for Reproductive Health and Implications for Gender Sensitive Interventions, Journal of Reproduction and Infertility (JRI),  Vol. 13, Issue 2, PP. 101-110, http://www.jri.ir/Documents/FullPaper/En/498.pdf
 31.  Behboudi Gandevani S., Ziaie S, Khalajabadi Farahani F.(2013) “Delayed Childbearing: New Serious Challenge in Iran”, Journal of Research in Medical Science, (Letter to Editor), www.mui.ac.ir.
 32.  Khalajabadi   Farahani F., Shah,I.  Cleland J., Mohammad Reza Mohammadi, (2012) “Adolescent Males and Young Females in Tehran: Differing Perspectives, Behaviors, and Needs for Reproductive Health and Implications for Gender Sensitive Interventions, Journal of Reproduction and Infertility (JRI),  13(2); 101-110, http://www.jri.ir/Documents/FullPaper/En/498.pdf.
 33. Khalajabadi   Farahani F., Cleland J., Amir Hooshang Mehryar,(2012)” Correlates and Determinants of Reproductive Behavior among Female University Students in Tehran”, Journal of Reproduction and Infertility (JRI), 13 (1); 39-51 http://www.jri.ir/Documents/FullPaper/En/484.pdf.
 34.  Khalajabadi   Farahani F., Cleland J.,(2011) “Mother-Daughter Communication on Reproductive Health Issues; A Mix Method Study”, Journal of Sexual Medicine, 8(supplement.3); 575, (Abstract published)
 35.  Khalajabadi   Farahani F., Cleland J., (2011) “Reproductive Health Knowledge and Misperceptions Among Female College Students in Tehran; A Mix Method Study”, Journal of Sexual Medicine, 8(supplement.3); 575, (Abstract published)
 36. Khalajabadi   Farahani, F. Cleland J. Mehryar A.H, (2011) “Associations Between Family Factors and Premarital Heterosexual Relationships among Female College Students in Tehran”, International Family Planning Perspectives, 37 (1), 30-39. DOI: 10.1363/3703011  http://www.guttmacher.org/pubs/journals/3703011.pdf.
 37. Askari Majdabadi H, Khalajabadi   Farahani F, Sadat Hashemi SM, et al, (2011) “ The Pattern of Age at Natural Menopause in Damghan City”, Health Promotion Perspectives, an International Journal, Vol 1, supplement, (published abstract)
 38. Khalajabadi Farahani F.,  Shah I., Malarcher Sh, (2007)” Misperceptions Amongst Boys in The Islamic Republic of Iran About Sexual and Reproductive Health”, Social science research policy briefs, World Health Organization, Department of Reproductive Health and Research, http://www.who.int/reproductive-health/hrp/policy_briefs/boys_iran.pdf
 39.  Mohammad K., Khalajabadi Farahani F., Mohammadi MR., Alikhani S., Zare M., Ramezani Tehrani F., Ramezankhani A.,  Alaeddini F., (2007) “Sexual Risk-Taking Behaviors among Boys Aged 15–18 Years in Tehran”, Journal of Adolescent Health 41; 407–414.
 40.  Mohammadi MR, Alikhani S., Khalajabadi Farahani F., Bahonar A.,(2007) “Parents’ Attitudes toward Adolescent Male’s Sexual & Reproductive Health Needs and Practice in Tehran”, Iranian Journal of Psychiatry 2; 13-24.
 41. Mohammadi M.R., Mohammad K., Khalajabadi Farahani F., Alikhani S., Zare M., Ramezani Tehrani F., Ramezankhani A.,  Alaeddini F. Hasanzadeh A, Salehifar M, (2006) “Reproductive Knowledge, Attitudes and Behaviour of Adolescent Boys Aged 15-18 Years in Tehran”, Iran, International Family Planning Perspectives,32(1);  35-44. http://www.guttmacher.org/pubs/journals/3203506.pdf
 42.  Sadat-Hashemi, SM, Ghorbani, R, Askari Majdabadi, H and Khalajabadi Farahani, F.,(2007) ‘Factors Associated with Contraceptive Use in Tehran, Iran’, The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 12(2); 148 –153.
 43.  Mohammad K., Hashemi MS, Khalajabadi   Farahani F.,(2004) “Age At Natural Menopause In Iran”. Maturitas (The European Menopause Journal, Elsevier)) 49,321-326.      http://www.elsevier.com/locate/maturitas/
 44.  Mohammad K., Khalajabadi   Farahani F., Rahgozar M., Mahmoodi Farahani M., (2002) “Fertility in the Islamic Republic of Iran During Past 3 Decades (1966-96): Levels, Trends, and Differentials”; The Journal of Canadian Studies in Population”, 29(2);.227-244.  http://www.canpopsoc.org/publications/
 45. Ramezani Tehrani F., Khalajabadi   Farahani F., Hashemi M.S., (2001)“Influencing Factors on Contraceptive Use in Tehran”, Family Practice Journal, 18(2);204-8. http://www.fampra.oupjournals.org/

ث) مقالات فارسی

 1. خلج آبادی فراهانی، فریده، معصومی جورشری، شیرین، لمیعیان، مینور، عباسی، مریم (1397) معلومات باروری و تعیین کننده های آن در زنان و مردان در شرف ازدواج شهر تهران، دوفصلنامه مطالعات جمعیتی، دوره4، شماره 1، صص 72-31.
 2. خلج‌آبادی فراهانی، فریده، خزانی ، شهرام (1398) سیاستهای مشوق باروری و نقش آن در الگوی استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری در زنان سنین باروری شهر سنندج، سال 1395، مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، دوره 22، شماره 6، صص: 38-20.
 3.  انصاری مجد، مریم، خلج‌آبادی فراهانی، فریده، نقیبی، ابوالحسن، موسی زاده، محمود، خانی، صغری (1398) تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل فرا نظریه ای بر نگرش و مراحل تغییر رفتار فرزندآوری در  زنان، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 29، شماره 174، صص: 147-134.
 4. خلج‌آبادی فراهانی، فریده (1398) مواجهه با محتوای خارج عرف‌جنسی در اینترنت و فضای مجازی و تاثیرات رفتاری در نوجوانان در تهران،  فصلنامه خانواده پژوهی، دوره 15، شماره 1، صص: 153-127.
 5. خلج‌آبادی فراهانی، فریده، کیانی علی آبادی، فاطمه (1398) بازاندیشی در معنای فرزند و کارکرد آن در زندگی: رهیافت کیفی در زنان متاهل بی فرزند ساکن شهر تهران ، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، دوره 13 ، شماره 25،  صص: 106-67.
 6. خلج‌آبادی فراهانی، فریده، رحیمی، علی (1397) تعیین‌کننده های سن اولین ازدواج در 10 کشور منتخب آسیا و اقیانوسیه، یک مرور نظام مند، دوره 25، شماره 2،  صص: 336-299.
 7. خلج‌آبادی فراهانی، فریده، آخوندی، محمد مهدی، عباسی، مریم، (1397) بررسی معلومات پسران دانشجو در مورد اچ ای وی /ایدز و انتقال جنسی آن، نشریه پایش، شماره 6، صص: 702-687.
 8. خلج‌آبادی فراهانی، فریده (1396) نقش نگرش و تقسیم کار جنسیتی در ترجیحات و نیات باروری زنان و مردان شهر تهران، دو فصلنامه ایرانی مطالعات جمعیتی ، دوره 2، شماره 1، صص: 129-95.
 9. عباسی، مریم، فریده خلج‌آبادی فراهانی (1396) بررسی نقش آلاینده های صنعتی هوا در فراوانی سقط جنین غیر عمدی ، مقایسه شهرستان اراک و تفرش، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، ش 4، پیاپی 79، صص:259-251.
 10. خلج‌آبادی فراهانی ، فریده ، فاطمه تنها، ابوترابی زارچی، (تابستان 1396) تجربه زیسته زنان مطلقه شهر ساوه در حوزه روابط خانوادگی و اجتماعی ، زن در توسعه و سیاست ، دوره 15، شماره 2، صص240-223.
 11. خلج‌آبادی فراهانی، فریده (1395)، فراتحلیل روابط با جنس مخالف قبل از ازدواج در بین جوانان در 15 سال گذشته (1380-1394) در ایران، فصلنامه خانواده پژوهی ، سال 12، شماره 47، صص 339-367.
 12. خلج‌آبادی فراهانی، فریده، حسن سرایی، (1395) واکاوی شرایط زمینه ساز قصد و رفتار تک فرزندی در تهران، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان ، سال 18، شماره 71، صص 29-58.
 13. شمس قهفرخی، زهرا، فریده خلج‌آبادی فراهانی، حسن سرایی (1395تابستان ) بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار در شهر اصفهان، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، شماره 17، دوره 9، صص 190-215.
 14. رحمانی بیلندی ، رقیه، فریده خلج‌آبادی فراهانی، احمدی، فضل اله، کاظم نژاد ، انوشیروان، محمدی ، رضا (1394، تبیین درک زنان از بهداشت قاعدگی در مناطق زلزله زده ، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 25، شماره 125، صص 49-60.
 15. شاه آبادی، زهرا، حسن سرایی، فریده خلج‌آبادی فراهانی،  ( تیر 1395) بررسی نگرش نسبت به ادامه تحصیل پس از ازدواج و تأثیر آن بر تصمیم گیری درباره فرزندآوری (مطالعه زنان در شرف ازدواج شهرستان نیشابور)، مجله علمی پژوهشی علوم اجتماعی، شماره 68،  بهار 1394 . چاپ تیر 1395.
 16. شاه آبادی ، زهرا، حسن سرایی، فریده  خلج‌آبادی فراهانی (1394) ، نقش فردگرایی در قصد باروری زنان در شرف ازدواج (مطالعه موردی شهرستان نیشابور )، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران ، شماره 16، صص 29-54.
 17. خلج‌آبادی فراهانی ، فریده و علی زاده محمدی (1394) بررسی رابطه بین  معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج و رضایت زناشویی  در زنان و مردان متاهل دانشجو در تهران ، خانواده پژوهی، شماره 41، صص 52-33.
 18. خلج‌آبادی فراهانی ، فریده و حسن سرایی(1391) قصد تک فرزندی و تعیین کننده های آن در زنان و مردان دارای یک فرزند کمتر از 5 سال ، ساکن تهران، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، شماره 13، صص 148-118.
 19. خلج‌آبادی فراهانی ، فریده و حسن سرایی (1392) قصد تک فرزندی و تعیین کننده های آن در زنان و مردان در شرف ازدواج در تهران ، فصلنامه مطالعات جمعیتی ، شماره  1، صص 85-61.
 20. خلج‌آبادی فراهانی ، فریده ، شهلا کاظمی پور و علی رحیمی (1392) بررسی تاثیر معاشرت با جنس مخالف بر سن ازدواج و تمایل به ازدواج در بین دانشجویان دانشگاههای تهران ، خانواده پژوهی ، شماره 33، صص 28-7.
 21. خلج‌آبادی فراهانی ، فریده و جواد شجاعی (1392) نگرش دانشجویان دانشگاههای تهران نسبت به تاثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در رضایت زناشویی ، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان ، شماره 61، صص188-149.
 22. معصومی ،راضیه ، مینور لمیعیان، فریده خلج‌آبادی فراهانی، علی منتظری (1392)،  “درک زنان از جامعه پذیری جنسی در ایران : یک مطالعه کیفی” ، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت ، جلد  2، شماره 3،صص 233-221.
 23. خلج‌آبادی فراهانی ، فریده، شهلا کاظمی پور ، علی  رحیمی  (1392)، “روند تغییرات شاخص های ازدواج در منتخبی از کشورهای آسیا و اقیانوسیه ، با تاکید بر ایران، طی چهار دهه گذشته (1970-2010)”، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران ، سال ششم ، شماره 11،  صص49-84.
 24. خلج‌آبادی فراهانی ، فریده، جلال حیدری  (1392)” بررسی کیفی مشارکت مردان در بهداشت باروری ، مطالعه موردی در زنجان”، مجله علمی پژوهشی حکیم ، جلد 16، شماره 1، صص 50-57.
 25. خلج‌آبادی فراهانی ، فریده (1391) تاثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر احتمال طلاق در بین افراد تحصیلکرده دانشگاهی ، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان ، شماره 58، صص 91-49.
 26. خلج آبادي فراهاني ،فريده ، جان كللند، امير هوشنگ مهریار(1389) “بررسی نقش خانواده در ارتباطات با جنس مخالف قبل از ازدواج در بين دختران دانشجو در تهران” ، مجله  خانواده پژوهي (علمي پژوهشي) ، سال 6، شماره 24 ،صص 449-468.
 27. سادات هاشمي ،سيد مهدي ، راهب قربانی ، حمید كلاليان، حسام الدین عسكري مجد ابادي ، بهروز كاوه اي، فریده  خلج آبادي فراهاني ،  (1388)” برآورد پارامتري الگوي سن يائسگي طبيعي زنان شهرستان شاهرود سال 1385 ” ، مجله زنان ، مامايي و نازايي ايران ، دوره 12 ، شماره 3 ، پاييز ، صص 29-35.
 28. سادات هاشمي سيد مهدي ، فریده خلج آبادي فراهاني،  بهروز کاوه ای ، راهب قرباني، حسام الدین عسگري مجد ابادي، حمید كلاليان، بتول كريمي (1388) “الگوي سن يائسگي طبيعي زنان استان سمنان” ، فصلنامه پايش ، سال هشتم ، شماره دوم ، صص 162-.155
 29. سادات هاشمي سيد مهدي ، راهب قرباني، حسام الدین عسگري مجد آبادي، فریده خلج آبادي فراهاني، بهروز كاوه ای ( بهار 1386) ” تحليل متدولوژي هاي برآورد سن و عوامل موثر بر يائسگي طبيعي”  ، مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي سمنان، جلد 8،  شماره 3 (پياپي) ،صص 178-186.
 30. رمضانی تهرانی فهيمه ،عصمت باروتی، فریده خلج‌آبادی فراهانی، سید مهدی سادات هاشمی (1378) “بررسی عوامل موثر بر استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری بر اساس مدل رگرسیون لجستیک” ، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و درمانی تهران ، سال پنجاه و هفتم ، شماره 2، صص 53-59.
 31. باروتی عصمت ، فهیمه رمضانی تهرانی، مهناز حیدری سراج ، فریده خلج‌آبادی فراهانی، کاظم محمد، (1378)”نازایی اولیه بر اساس سن ازدواج در تهران” ، مجله پژوهشی حکیم ، دوره 2، شماره 2، صص 88-93.
 32. رمضان زاده  فاطمه، فریده خلج‌آبادی فراهانی، سید مهدی سادات هاشمی(1379)”عوامل موثر بر ایجاد عوارض لوله بستن ، مطالعه 1378 مورد زن مراجعه کننده به 13 بیمارستان تهران “، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، سال 58 ، شماره 3 ، ص 9 -13.
 33. محمد، کاظم ، مهدی رهگذر،  فریده خلج‌آبادی فراهانی ، محمود محمودی فراهانی (1379) “بررسی روند باروری زنان 15-49 ساله ایران در طول سه دهه تا سال1375 “، مجله پژوهشی حکیم ، دوره 3، شماره 1، صص 1-10.
 34. محمدی محمد رضا، فریده خلج‌آبادی فراهانی(1380) “مشکلات عاطفی روانی ناشی از ناباروری و راهکارهای مقابله با آنها “، فصلنامه پزشکی باروری وناباروری ، سال دوم ، شماره هشتم ، صص 33-39.
 35. محمدی محمدرضا ، فریده خلج‌آبادی فراهانی، علی دلیری همپا (1381) “پیامد های روانی –اجتماعی سقط جنین” ، فصلنامه باروری ناباروری ،  صص 122-123.
 36. خلج‌آبادی فراهانی، فريده ، سید مهدی سادات هاشمی (1381) ،” عوامل موثر بر حاملگی ناخواسته در تهران” ، مجله پژوهشی حکیم ، دوره 5 ، شماره 3، صص 201-207.
 37. محمدی محمد رضا ، هاراطون داوید ،  احمد علی نوربالا و…….، ، فریده خلج‌آبادی فراهانی(1382)” بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانپزشکی در ایران (سال 1380) “، مجله پژوهشی حکیم ،  دوره ششم ، شماره اول ، صص  55-64 .
 38. محمدی محمدرضا ، کاظم محمد، فریده خلج‌آبادی فراهانی، سیامک عالی خانی، محمد زارع،  فهیمه رمضانی تهرانی ، علی رمضان خانی،  فرشید علاالدینی، علیرضا حسن زاده، مهدی صالحی فرد (1382)”بررسی آگاهی ، نگرش و رفتار پسران نوجوان 15 تا 18 ساله تهرانی در مورد بهداشت باروری” ، سال 1381،  فصلنامه پزشکی باروری و ناباروری ، شماره سوم ، سال چهارم ، صص 237-251.
 39. خلج‌آبادی فراهانی ،فریده ، فرید عبادی فر آذر (1382) “مقایسه تاثیر آموزش پیشگیری از ایدز توسط گروه همسالان و بزرگسالان بر آگاهی ، نگرش و خودبسندگی دانش آموزان دختر تهرانی ، منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران با استفاده از مدل تئوری شناختی اجتماعی “، سال 1381-82، فصلنامه پزشکی باروری و ناباروری ، شماره اول ، سال پنجم ، صص 77-92.

ج)شركت در سمينارها ، كنفرانس ها و  همايش ها (جمعا” 21 کنفرانس و همایش) (16 کنفرانس داخلي،  13 کنفرانس بین المللی )

 1.  Khalajabadi-Farahani, F. (2019) Adolescents & Young Females Sexual Health Needs, Challenges & Strategies, 3rd  International Congress on Bio-Medicine, 10-19 Oct. 2019, Tehran, Iran. URL: https://www.icbcongress.com/?lang=fa#m1 (oral presentation and head of the panel on women and reproductive health)
 2. Khalajabadi Farahani, F., (2018) Marriage, Romanticism and Sexuality: On Navigation among Young Educated Females in the Paradoxical Landscape of Contemporary Iran, IUSSP Seminar on New & Emerging Family Forms Around the Globe, March 2018, Barcelona, Spain.
 3. Khalajabadi-Farahani, F., (2018) Sexual health and STIs/HIV among young people in Iran, IUSTI Congress, Dublin, Ireland, 27-30th June 2018
 4.  Balushah, S., Khalajabadi Farahani, F., Maasoumi, R., Khadoura, Kh. (2018) The Intimate Partner Violence against Women in Gaza Strip: Prevalence and Correlates, Lancet Palestinian Health Alliance 9th Annual Conference, American University of Beirut, March 23-24, 2018 Bathish Auditorium – West Hall.
 5. Poster presentation, Accessibility to Contraceptive Services: Men’s Involvement from Intention to Action in Iran,  XXVIII IUSSP International Population Conference, 29 October-4 November 2017 in Cape Town, South Africa.
 6. Poster presentation, Intention for one child family among new cohorts of marriage in Iran; Levels, Determinants & policy implications, XXVIII IUSSP International Population Conference, 29 October-4 November 2017 in Cape Town, South Africa.
 7.  Poster presentation, Sexual Explicit Materials in Internet & Cyber Space and its Role in Sexuality among Adolescents Aged 15-18 Years in Tehran; Implications for Sexual Health policies, XXVIII IUSSP International Population Conference, 29 October-4 November 2017 in Cape Town, South Africa
 8.  Oral Presentation of Sexual & Reproductive Behavior of Young People in Contemporary Iran; the Role of Social Norms and Family, in a Seminar of CSS, Faculty of Health & Society, Malmo University, Sweden, 6th October 2015.
 9. Oral Presentation, “Evolving Determinants of Marriage Timing in Selected Countries of Asia and The Pacific Over the Past 4 decades (1970s-2010)”  by Farideh Khalajabadi Farahani, Ali Rahimi, in 3rd APA Conference, Kuala Lumpur, Malaysia, 27-30 July 2015.
 10. Poster Presentation, “HIV Risk Perception & Sexual Behaviors Among Male College Students in Tehran, Implications for Policy & Intervention”, Farideh Khalajabdi Farahani, Mohammad Mehdi Akhondi, Mahdi Shirzad, Ali Azin, in 3rd APA Conference, Kuala Lumpur, Malaysia, 27-30 July 2015.
 11. Khalajabadi Farahani, F.,(As Key Note Speaker), Sexual Behavior of Young People in Contemporary Iran; the Role of Social Norms and Family, Fortieth Annual Meeting of International Academy for Sex Research, Croatia, Dobrovnik; 06/2014
 12. Poster Presentation, “The Driving Forces behind Low Fertility Intention and Contraceptive Use among Prospective Brides in Tehran, Iran: Career or Educational Aspirations?” The 2014 annual meeting of the Population Association of America, At Boston, MA, Volume: Poster Session 7: Family Planning, Sexual Behavior, and Reproductive Health (http://paa2014.princeton.edu/abstracts/141420)
 13. Presenting a paper entitled ” Trends and Determinants of Marital Timing in Selected countries in Asia and The pacific”, in the International Seminar on First Union Pattern around the World, Madrid, Spain, 20-22 June 2012.
 14. Presenting a narrated poster(10 minutes oral presentation) on “ Reproductive Health knowledge and misperceptions among female college students in Tehran; a mix- method study, ”, 20th Congress on Sexual Health, Glasgow, 12-16 June 2011
 15. Presenting a poster on “Mother-Daughter Communication on Sexual and Reproductive Health issues among female college students in Tehran, a Mix Method Study”, 20th Congress on Sexual Health, Glasgow, 12-16 June 2011
 16. Presenting a paper (oral) on “Premarital Heterosexual Relationship by Globalization and It’s Influence on Marital age among Educated People aged 18-40 in Tehran”, in   5th Congress on Family Psychology International Congress on “Family and Globalization“, May 12-13, 2012, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
 17. Presenting a poster on “Trends and correlates of one-child families in Iran; Implications for population policies” in Population Footprint Symposium UCL, London, 25-26 May 2011
 18. Presenting a paper (oral presentation) on “Perceived norms on heterosexual relationships among female college students in Tehran; a mix method study” in the 1st Conference of Asian Population Association in New Delhi, India 16-20 Nov.2010.
 19. Presenting a paper (oral presentation) on “Determinants of premarital heterosexual relationships among female college students” in the 26th International Population Conference,   Marrakech, Morocco, and 27 Sept -02 Oct. 2009.
 20. Presenting the paper (poster) on “Sexual Risk-Taking Behaviours among Elite Unmarried Sexually Experienced Females in Tehran” on European Population Conference, Migration and migrants in Europe, Barcelona, Spain, 9-12 July 2008
 21. Presenting a paper (oral presentation) on “The Study on Adolescent Sexual Behaviours in Tehran” in the Family Pathology Conference in Iran, April 2006
 22. The paper on “Sexual Risk-Taking Behaviours of Adolescent Boys in Tehran “ was accepted in the seminar on “Sexual and Reproductive Transitions of Adolescents in Developing Countries”, Cholula, Puebla, Mexico, November 2006.
 23. Presenting the paper (oral presentation) on “Sexual Norms and Behaviours among Young People.  Two Experiences in Tehran”, in a conference on unhealthy professional boundaries – Working together in Health and Social Care, 4-5 December 2007 at Goodenough College, London
 24. Poster presentation “The comparison between peer-led and adult-led AIDS education with regard to the effectiveness on knowledge, attitude, and self-efficacy among female adolescents in high schools in Tehran”, 12th Annual Public Health Forum, Brighton, United Kingdom, 19-22 April 2004
 25. ارائه سخنرانی با عنوان “مواجهه با محتوای خارج عرف جنسی در اینترنت و فضای مجازی و تاثیرات درون روانی بر جوانان 18-15 ساله در شهر تهران، یک مطالعه کیفی”، کنگره مسائل اجتماعی جوانان، وزارت ورزش و جوانان، یزد،7 اسفند 97.
 26. ارائه سخنرانی با عنوان “وضعیت، تحولات و چالش‌های سلامت باروری و جنسی جوانان در ایران ” در سمینار باز آموزی “سلامت جنسی جوانان و نوجوانان ” ، مرکز تحقیقات سلامت جنسی و باروری؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، 20 دیماه 1397
 27.  ارائه مقاله با عنوان ” واکاوی معنای فرزند و نقش آن در فرزند آوری از دیدگاه زنان ازدواج کرده بی فرزند شهر تهران “، اولین همایش مسائل اجتماعی زنان ، دانشگاه علامه طباطبایی، اردیبهشت ماه 1397 (خلج‌آبادی فراهانی، کیانی علی آبادی ) ، دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی  (پوستر)
 28. ارائه مقاله با عنوان ” بازاندیشی در نقش فرزند در حمایت سالمندی در زنان بی فرزند ساکن تهران “، همایش سالمندی در ایران با رویکرد روانی اجتماعی، فاطمه کیانی علی آبادی ، فریده خلج‌آبادی فراهانی ، دانشگاه علامه طباطبایی، 28 ابان ماه 1397
 29. ارائه مقاله (سخنرانی ) با عنوان “چالش های سیاستگذاری سلامت جمعیت جوان در ایران” ، اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، سالن همایش های صدا و سیما، دیماه 1396
 30. ارائه سخنرانی با عنوان “وضعیت، تحولات و چالش های سلامت باروری و جنسی جوانان در ایران” در کنگره علمی جوانان در آئینه پژوهش ، وضعیت ، مسائل و چالش ها، وزارت ورزش و جوانان، 9-10 اسفند ماه سال 1395، شیراز .
 31. ارائه سخنرانی در سمینار علمی وزارت ورزش و جوانان به مناسبت هفته ازدواج با عنوان ” رفتارهای جنسی قبل از ازدواج و ارتباط آن با تحولات مربوط به ازدواج “، وزارت ورزش و جوانان، 20 شهریور 1395
 32. ارائه سخنرانی در سمینار علمی رو نمایی از گزارش جمعیت جهان در سال 2016 ، با عنوان ” سلامت باروری و جنسی دختران نوجوان در ایران ” در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، مورخ 20 تیر ماه 1395
 33. ارائه سخنرانی در سمینار علمی سقط جنین های حاصل از روابط نامشروع مربوط به دانشکده حقوق دانشگاه تهران با عنوان” روابط خارج از چارچوب ازدواج و سقط جنین بعنوان مهمترین آسیب این روابط” ، دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، 14 اردیبهشت ماه سال 1395
 34.  ارائه مقاله با عنوان ” روند رفتارهای جنسی جوانان و پیش بینی سلامت جنسی و اثرات رواشناختی در ایران” ، سمپوزیوم سلامت روانی اجتماعی کودکان و جوانان ، گذشته، حال، آینده ، دومین کنگره روانشناسی کودک و نوجوان، آذر ماه  سال 1394.
 35. ارائه مقاله با عنوان “سلامت باروری و جنسی جوانان، توسعه خانواده و جامعه” ، همایش ملی خانواده سالم ، جمعیت و توسعه پایدار ، 17-18 شهریور 1394.
 36. ارائه مقاله با عنوان ” و«واكاوي عوامل زمينه ساز تصميم تك فرزندي در زنان و مردان ساكن تهران يك مطالعه كيفي ” در هفتمین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران، مورخ31 اردیبهشت تا 1 خرداد 1393 (سخنرانی )
 37. ارائه مقاله با عنوان ” روند تك فرزندي دردو دهه گذشته در ايران با تاكيد بر نسبت جنسي براساس سرشماري سالهاي 75تا90″ در هفتمین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران ، مورخ  31 اردیبهشت تا 1 خرداد 1393     (پوستر)
 38. ارائه مقاله با عنوان ” عوامل پیش بینی کننده تک فرزندی در افراد دارای یک فرزند ساکن تهران به تفکیک جنس، کاربرد در مداخلات سیاستی مبتنی بر جنسیت “، در ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده ، مورخ 16-17 اردیبهشت 1393 (سخنرانی)
 39. 39.ارائه مقاله با عنوان ” واکاوی رفتارهای جنسی قبل از ازدواج و علل و زمینه های آن در پسران دانشجو در تهران ” ، در ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده ، مورخ 16-17 اردیبهشت 1393 (پوستر )
 40. ارائه مقاله با عنوان “ابعاد بهداشتی حاملگی نوجوانان در ایران” در سمینار ارائه گزارش وضعیت جمعیت جهان در سال 2013، دانشگاه تهران، 19 آبان 1392.(سخنرانی )
 41. ارائه مقاله با عنوان ” چالش‌ پيش روي خانواده و امنيت اجتماعي، تأثير معاشرت‌ با جنس مخالف قبل از ازدواج بر رخداد طلاق”، در همایش ملی خانواده و امنیت ، 21-19 اردیبهشت 1392 ، دانشگاه یزد،(سخنرانی )
 42. ارائه مقاله با عنوان “قصد تک فرزندی و تعیین کننده های آن در زنان و مردان همسر دار ساکن تهران ” در همایش ملی جمعیت ، تعالی و راهبردها، 23-22 اسفند ماه 1391 ؛ ا برگزار کننده : اداره ثبت احوال(سخنرانی )
 43. ارائه مقاله با عنوان “روند سن ازدواج در منتخبی از کشورهای آسیا و اقیانوسیه طی چهار دهه گذشته”، همایش تحلیل روندهای جمعیتی کشور ، 29-30 آذر ماه 1390، دانشگاه تربیت مدرس (سخنرانی)
 44. ارائه مقاله با عنوان ” اهمیت پژوهشهای علوم اجتماعی-فرهنگی در موفقیت برنامه های جمعیتی و بهداشت باروری ” در کنفرانس ملی  پژوهشهای اجتماعی فرهنگی در جامعه ایران ، سال 1389   (سخنرانی )
 45. ارائه مقاله با عنوان ” روابط با جنس مخالف قبل از ازدواج در بین دانشجویان دختر دانشگاههای تهران و نقش فاکتورهای شخصی ، اجتماعی و خانوادگی ” در سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده در تاریخ 23-26 اردیبهشت سال 1387 (سخنرانی)
 46. ارائه مقاله با عنوان ” بررسی برخی عوامل موثر بر ایجاد عوارض حین عمل لوله بستن در 1780 مورد در 13 بیمارستان دانشگاهی شهر تهران 1372-1374 ” در چهارمین کنفرانس بین المللی آمار ، بخش آمار زیستی ، دانشگاه شهید بهشتی ، َ 23-25 ارديبهشت ،1377. (سخنرانی )
 47. ارائه مقاله با عنوان ” تاثيرات خانواده بر روابط دوستي و جنسي قبل از ازدواج در بين دختران دانشجوي دانشگاههاي تهران ” در چهارمين كنگره  خانواده و سلامت جنسي آذر ماه 1388 دانشگاه شاهد (سخنرانی )
چ)عضويت ها (انجمن‌ها، كميته‌ها و كميسيون ها و …):

 1. عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، از سال 1398 تاکنون
 2. عضو شورای پژوهشی موسسه ملی تحقیقات جمعیت از سال 1394 تا پایان 1397
 3. عضو مدعو شورای پژوهشی،  پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی در سال 1392
 4. عضو کمیته علمی فصلنامه مطالعات جمعیتی از سال 1394
 5. عضو نیمه وقت هیات موسس مرکز تحقیقات سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل، 1398
 6. عضو نیمه وقت هیات موسس مرکز تحقیقات سلامت جنسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندان، از سال 1395
 7. مشاور سردبیر مجله بین المللی باروری و ناباروری پژوهشکده ابن سینا، از سال 1390
 8. عضو International Union for Scientific Study of Population (IUSSP)  از سال 2006
 9. عضو انجمن جمعیت شناسی ایران از سال 1391
 10. عضو انجمن جمعیت آسیا (Asian Population Association) ، از سال 2008
 11. عضو انجمن جمعیت اروپا  (EAPS) از سال 2008
 12. عضو انجمن جمعیت آمریکا (PAA) ، از سال 2007
 13. عضو انجمن بين المللي سلامت جنسي (World Association for Sexual Health) ، از سال 2010
ح)تأليفات و ترجمه

عضو نویسندگان کتاب دانشگاهی “اخلاق خانواده “توسط گروه مطالعات زنان و خانواده ، بخش تنظیم خانواده و بهداشت باروری

خ) سوابق تدريس

 1.  تدریس “روش تحقیق کیفی”  برای دانشجویان کارشناسی ارشد اخلاق زیستی، دانشگاه علم و فرهنگ، 1397
 2. تدریس درس “باروری ” برای دانشجویان کارشناسی ارشد جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی ، سالهای 93، 94، 95، 98
 3. تدریس “ربان تخصصی جمعیت شناسی” برای دانشجویان کارشناسی ارشد جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی ، سالهای 93
 4. تدریس درس “سمینار” برای دانشجویان دانشجویان کارشناسی ارشد جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی ، سالهای 93
 5. برگزاری سمینار آموزشی با عنوان ” چالش‌های روش‌شناحتی تحقیقات رفتارهای باروری و جنسی ” برای دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت جنسی؛ دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه مالموی سوئد ،  اول اکتبر 2015
 6. تدریس ” ابعاد حقوقی بهداشت باروری” ، دوره دکترای بهداشت باروری ، دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس ، از سال 1389
 7. تدریس “برنامه ریزی و ارزیابی برنامه های بهداشت مادر و کودک “، دوره کارشناسی ارشد مامایی ، دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس ، از سال 1389 تاکنون
 8. تدریس “مبانی جمعیت شناسی” ، دوره کارشناسی پژوهشگری اجتماعی ، دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبائی ، از سال 1389 تا 1390
 9. تدریس واحد ” پیامدهای اجتماعی اقتصادی سلامت مادر” ، دوره MPH  ، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ، سال1388

د ) برگزاری کارگاه آموزشی

 1.  برگزاری کارگاه جامع مطالعات کیفی در علوم اجتماعی و سلامت، موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت،  27-24 تیر ماه 1398.
 2. برگزاری کارگاه جامع مطالعات کیفی در علوم اجتماعی و سلامت، موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت، 30-27 مرداد ماه 1397
 3. برگزاری کارگاه یک روزه تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزار مکس کیودا 10، دانشگاه شیراز، انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایرن، شاخه فارس،  29 ابان ماه 1396
 4. برگزاری ششمین کارگاه یک روزه تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزار مکس کیودا 10، موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت ، 24 آبان ماه 1396
 5.  برگزاری پنجمین کارگاه سه روزه “مطالعات کیفی در علوم اجتماعی و بهداشتی” در موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور ، 27-25 بهمن 1395
 6. برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان “Qualitative Data Analysis Using MAXQDA10” برای دانشجویان دکترای رشته های مختلف؛ در دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه مالموی سوئد 23 اکتبر 2015.
 7. برگزاری  چهارمین کارگاه یک روزه تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزار مکس کیودا 10، موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت ،  اول اردیبهشت سال 1395
 8. برگزاری چهارمین کارگاه سه روزه ” مطالعات کیفی در علوم اجتماعی و بهداشت ” در موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت ، 25-27  بهمن 1394
 9. برگزاری  سومین کارگاه سه روزه “مطالعات کیفی در علوم اجتماعی و بهداشتی” در موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور ، اسفند ماه 1393
 10. برگزاری سومین کارگاه یک روزه” تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزار مکس کیودا 10 “در موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور ، 23  فروردین 1394
 11. برگزاری دومین کارگاه سه روزه “مطالعات کیفی در علوم اجتماعی و بهداشتی” در موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور ، 25-23  دیماه 1392
 12. برگزاری  دومین کارگاه یک روزه” تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزار مکس کیودا 10 “در موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور ، مورخ 20  اسفند ماه 1392
 13. برگزاری کارگاه یک روزه “تربیت جنسی برای کودکان و نوجوانان” ، در نخستین کنگره سراسری روانشناسی کودک و نوجوان ، تاریخ 1 اسفند 1392.
 14. برگزاری  اولین کارگاه سه روزه “مطالعات کیفی در علوم اجتماعی و بهداشتی” در مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه ، 21-19 دیماه 1391
 15. برگزاری اولین کارگاه یک روزه” تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزار مکس کیودا 10 “در مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه ، مورخ 14 اسفند ماه 1391
 16. سخنرانی در کارگاه دو روزه آموزشی ادغام فعالیت های HIV/AIDS، در برنامه های بهداشت باروری ویژه خبرنگاران و اصحاب رسانه  ، 1392
 17. سخنرانی در کارگاه دو روزه آموزشی ادغام فعالیت های HIV/AIDS، در برنامه های بهداشت باروری ویژه ماماهای شاغل در زایشگاههای استان تهران ، 18-19 مهرماه 1392
 18. برگزاري كارگاه آموزشي با عنوان “ادغام برنامه هاي بهداشت باروري و اچ آي وي (SRH/HIV Integration )” در انجمن تنظيم خانواده ايران ، سال 1390
 19. برگزاری کارگاه “رفرنس نویسی در کارگاه آموزشی رفرنس نویسی End Note ” ، مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه ، سال 1388
 20. آموزش ” روشهای ارتباطی با نوجوانان در خصوص مسائل بهداشت باروری” ، کارگاه آموزشی TOT  انجمن اولیا و مربیان ، وزارت بهداشت و صندوق جمعیت سازمان ملل، 1387
 21. برگزاری “کارگاه مطالعات کیفی در علوم اجتماعی” ، کنگره آسیب شناسی خانواده ، دانشگاه شهید بهشتی ، سال 1385
 22. تدریس “جمعیت  و تنظیم خانواده “، دانشکده معارف اسلامی و دانشکده زبان های خارجی ، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال ، سال 1385و 1384
 23. تدریس “سلامت جنسی ” در کارگاه آموزشی سه روز ویژه زوج های دانشجو ، از سال 1382 تا 1384
ذ)راهنمايي و مشاوره  در پايان نامه

پایان نامه های کارشناسی ارشد

 1. استاد راهنما، پایان نامه کارشناسی ارشد جمعیت شناسی با عنوان ” واکاوی معنای فرزند از دیدگاه زنان متاهل بی‎‌ فرزند در شهر تهران ” ، دانشجو: فاطمه کیانی علی آبادی ، دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی، 1396
 2. استاد راهنما، پایان نامه کارشناسی ارشد جمعیت شناسی با عنوان ” تاثیر مشوق های ساختاری و اقتصادی بر ترجیحات و نیّات باروری در شهر تهران  “، دانشجو: محسن مرادیزاد، پاییز 1396
 3. استاد راهنما، پایان نامه کارشناسی ارشد جمعیت شناسی با عنوان ” تأثیر سیاست­های جمعیتی بر الگوی استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری زنان همسردار 49- 15 ساله در شهرستان سنندج” دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی ، دانشجو، شهرام خزانی ، تابستان سال 1395
 4. استاد راهنما، پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی/بهداشت باروری، با عنوان “بررسی معلومات باروری و تعیین کننده های آن در زوجین در شرف ازدواج مراجعه کننده به مراکز مشاوره قبل از ازدواج در تهران “، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشجو، شیرین معصومی ،  بهمن سال 1395
 5. استاد راهنما، پایان نامه کارشناسی ارشد جمعیت شناسی ، با عنوان ” بررسی نقش رسانه در تصمیمات باروری: مطالعه موردی زنان 40-15 ساله شهرستان سنندج ” ، دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی، دانشجو: خالد حدودی،  تابستان 95
 6. استاد راهنما، پایان نامه کارشناسی ارشد جمعیت شناسی ، با عنوان “بررسی ترجیح جنسی و عوامل تعیین کننده آن در زنان 49-15 ساله قوم بختیاری : مطالعه موردی شهرستان ایذه ” ، دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی، دانشجو: پریسا مرادیان، تابستان 95.
 7. استاد مشاور، پایان نامه کارشناسی ارشد جمعیت شناسی ، با عنوان ” نقش سبک زندگی سلامت محور بر نگرش به باروری ” ، دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی، دانشجو: سلمان امیری، تابستان 95
 8. استاد راهنما، پایان نامه کارشناسی ارشد جمعیت شناسی ، با عنوان ” بررسی جمعیت شناختی نقش آلاینده های زیست محیطی در شیوع سقط و مرده زایی در زنان سنین باروری ، مطالعه کوهورت گذشته نگر “، دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبائی، دانشجو: مریم عباسی، تابستان 1394،
 9. استاد راهنما، پایان نامه کارشناسی ارشد جمعیت شناسی ، با عنوان “بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار  شهر  اصفهان”، دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی، دانشجو: زهرا شمس قهفرخی ، زمستان 1393
 10. استاد راهنما ، پایان نامه کارشناسی ارشد  جمعیت شناسی با عنوان ” بررسی کیفی مشارکت مردان در تنظیم خانواده در زنجان ” ، دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبائی ، دانشجو،  جلال حیدری سال 1390-1389 (پایان یافته )
 11. استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد جمعیت شناسی با عنوان ” بررسی رفتار باروری و تمایلات فرزند آوری زوجین در شهرستان روانسر ” ، دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشجو : ناهید رحیمی نژاد، 1390 (پایان یافته )
 12. استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد جمعیت شناسی  با عنوان ” هنجار، ترجیح و  قصد باروری و تعیین کننده­های آن در زنان در شرف ازدواج( مطالعه موردی شهرستان  نیشابور) ” ، دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبائی، دانشجو: زهرا شاه آبادی ، 1392 (پایان یافته )
 13. استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشگری دانشگاه الزهرا، با عنوان ” تاثیر سبک همسرگزینی بر رضایت زناشویی ، دانشجو: یاسمن رمضانی  ، 1392

پایان نامه های دکترای تخصصی

 1. استاد مشاور پایان نامه دکترای آموزش بهداشت با عنوان ” ارزشیابی مداخله ی آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر توانمند سازی دانش آموزان در زمینه بهداشت باروری “، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشجو: فاطمه دارابی ، اسفند1395
 2. استاد مشاور پایان نامه دکترای بهداشت باروری با عنوان “ارزشیابی برنامه های سلامت جنسی در نظام سلامت : تحلیل شکاف “، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشجو: خانم مهنار معتمدی، اسفند 1394
 3. استاد مشاور پایان نامه دکترای آموزش بهداشت با عنوان ” طراحی و ارزشیابی مداخله آموزشی مناسب به منظور پیشگیری از مصرف غذای آماده و سریع (Fast Food) در نوجوانان شهر تهران براساس تعیین عوامل موثر بر آن (91-1390).” ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ،  دانشجو، حسام الدین عسگری مجد آبادی ، شروع سال 1390
 4. استاد مشاور پایان نامه دکترای بهداشت باروری با عنوان ” طراحی و روانسنجی پرسشنامه علل تاخیر در فرزند آوری در زنان تهرانی “، گروه مامایی و بهداشت باروری دانشگاه تربیت مدرس ، دانشجو، سمیرا بهبودی گندوانی ، سال 1390
 5. استاد راهنمای پایان نامه دکترای بهداشت باروری ،  با عنوان ” سلامت  باروری زنان در بلایای طبیعی و ارائه راهبردهاي ارتقاء مراقبتی آنان: يک مطالعه ترکيبي ” گروه مامایی و بهداشت باروری دانشگاه تربیت مدرس ، دانشجو: رقیه رحمانی بیلندی ، 1391
 6. استاد راهنمای فاز ميداني پایان نامه دکترای مطالعات جنسیت(gender Studies) ، با عنوان: Men’s Involvement in Family Planning and Reproductive Health Matters in Tehran, Iran ،دانشگاه Sains Malaysia (مالزی )، دانشجو: ریحانه باقری ، ژانویه 2014.
ر)  سمت‌هاي رسمي (در حال حاضر)

 1. دانشیار گروه جمعیت و سلامت موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت 1396
 2. معاون توسعه مديريت و منابع انساني موسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت، خرداد 1399
 3. مشاور رفاهی رئیس و دبیر شورای رفاهی اعضای هیات علمی ، از دیماه 1395
 4. عضو هیات علمی مدعو گروه بهداشت باروری و مامایی دانشکده پزشکی ، گروه مامایی و بهداشت باروری دانشگاه تربیت مدرس از سال 1389
 5. عضو هیات علمی مدعو دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی
ز) سوابق كاري ( اجرائي، آموزشي و پژوهشي و…)

 1. ویراستار انگلیسی فصلنامه مطالعات جمعیتی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت ، از سال 1392 تاکنون
 2. ویراستار انگلیسی فصلنامه جمعیت ثبت احوال، از سال 1390  تا 1393
 3. عضو هیات علمی ششمین همایش آسیب شناسی خانواده و جشنواره خانواده پژوهی ، اردیبهشت سال 1393
 4. عضو هیات علمی همایش انجمن جمعیت شناسی ، اردیبهشت سال 1393
 5. عضوهیات تحریریه فصلنامه مطالعات جمعیتی ، موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، از سال 1392
 6. مشاور تخصصی (Associate Editor)  و عضو هیات تحریریه مجله بین المللی باروری و ناباروری ( Reproduction & Infertility) پژوهشکده ابن سینا ، از سال 1389
 7. داور مجله بین المللی International Journal of Adolescent Medicine and Health از سپتامبر 2016
 8. داور مجله بین المللی Sexual & Relationship Therapy
 9. داور مجله بین المللی Culture, Health & Sexuality، از سال 2013
 10. داور مجله مطالعات جمعیتی Genus ، سال 2013
 11. داور مجله بین المللی Journal of Adolescent Health(Elsevier), ، از سال 2009
 12. داور مجله بین المللی Journal of Sex Education, ، از سال 2013
 13. داور مجله بین المللی  International Perspective in Sexual and Reproductive Health  از سال 2009
 14. داور مجله بین المللی Social Science ، از سال 2019
 15. داور مجله علمی پژوهی خانواده پژوهی ، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، از سال 1384
 16. داور مجله علمی پژوهی جامعه پژوهی فرهنگی ، پژوهشکده علوم انسانی ، 1391
 17. داور مجله علمی پژوهی مطالعات راهبردی زنان ، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده ، 1391
 18. داور مجله علمی پژوهی حکیم ، معاونت پژوهشی وزارت بهداشت ، سال 1389
 19. عضو کمیته علمی  اولین کنفرانس بین المللی بهداشت باروری و مامایی، مشهد ، ماه می 2011″
 20. عضو کمیته علمی دومین کنفرانس آسیب شناسی خانواده ، پژوهشکده خانواده ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران ، سال 1385
 21. عضوکمیته علمی سومین کنفرانس آسیب شناسی خانواده ، پژوهشکده خانواده ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران، سال 1387
 22. عضو کمیته علمی اولین جشنواره خانواده پژوهی ، پژوهشکده خانواده ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران، سال 1387
 23. مشاور سازمان جهانی بهداشت در برنامه های سلامت جنسی ،  از سال 1389
 24. مشاور انجمن تنظیم خانواده در ادغام برنامه های بهداشت باروری و ایدز(SRH/HIV Integration) ، از سال 1390
 25. مشاور  برنامه های بهداشت باروری جوانان صندوق جمعیت سازمان ملل ، سال 1387 تا 1388
 26. محقق و کارشناس مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی، معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،  سالهای 1380-1383
 27. محقق مرکز تحقیقات بهداشت باروری ، معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، از سال 1371 تا 1381
 28. ماما و سوپروایزر بیمارستان ایذه ، ایذه ،  استان خوزستان ، سال 1370-1371
ی)كسب امتيازات و دريافت جوايز علمي

 1. فرصت مطالعاتی دو ماهه در دانشگاه مالموی سوئد، دپارتمان جامعه و سلامت سال 2015
 2. کسب رتبه سوم طرح  “هنجار، ترجیح و قصد تک فرزندی و تعیین کننده های آن  در زنان و مردان ساکن تهران “در دومین جشنواره ملی خانواده پژوهی ، دانشگاه شهید بهشتی، 16-17 اردیبهشت 1393
 3. کسب رتبه نخست در بین فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
 4. عضو بنیاد ملی نخبگان ، از سال 1388
 5. کسب جایزه بهترین پوستر ، در کنفرانس جمعیت اروپا ، سال 2008 میلادی ، بارسلون، اسپانیا
م) آشنايي به زبانهاي خارجي:  زبان انگلیسی IELTS 7
ی)آشنايي با ساير تكنيك‌ها و فنون

آشنایی با نرم افزارهای SPSS, STATA, NVivo, EndNote, EPI_INFO  ، MAXQDA ، Amos