مرداد 22, 1399

در این ویدیو به زبانی ساده کلیاتی از تحلیل داده‌های کیفی تشریح می گردد که پایه تحلیل در همه انواع رویکردهای کیفی است.. مطالب در سه ویدیوی پی در پی آمده است.

Basics of Analysis of Qualitative Data

كليات تحليل داده هاي كيفي ( شماره 1)

كليات تحليل داده هاي كيفي (شماره 2)

كليات تحليل داده هاي كيفي (شماره 3)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.