مرداد 23, 1399

نمونه گیری نظری در مطالعات کیفی -Theoretical Sampling in Qualitative Studies

blank

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.