مطالعات کیفی در علوم اجتماعی و بهداشت
مرداد 27, 1399

کارگاه جامع مطالعات کیفی در علوم اجتماعی و بهداشت در تاریخ های 27 الی 30 مرداد ماه 1397 در موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور برگزار شد. این کارگاه با شرکت 17 نفر از دانشجویان دکتری جمعیت شناسی، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، پزشکی اجتماعی، روانشناسی بالینی، مشاوره، جامعه شناسی، مددکاری اجتماعی، پرستاری و کارشناسی ارشد جمعیت شناسی و شهرسازی و مدیریت شهری، از دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی،  علوم پزشکی اصفهان، آزاد تهران مرکز، علوم اجتماعی علامه طباطبایی، علوم پزشکی ایران، الزهرا ، دانشگاه شیراز، علوم اجتماعی دانشگاه تهران و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، ستاد وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی  برگزار گردید.

در کارگاه مطالعات کیفی در علوم اجتماعی و بهداشت چهار روزه، مبانی فلسفی تحقیق کیفی، انواع رویکردها و استراتژی‌های مطالعات کیفی، طراحی و جمع‌آوری داده‌های کیفی؛ تحلیل در گراندد تئوری و تحلیل محتوایی موضوعی و پدیدارشناسی، اعتبار وروایی و تعمیم نتایج و در نهایت مدیریت داده‌های کیفی با استفاده از نرم افزار مکس کیودا بصورت تئوری و کار عملی آموزش داده شد.

blankblankblank

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.