كارگاه مطالعات كيفی
شهریور 13, 1399

كارگاه جامع مطالعات كيفی در علوم اجتماعی و سلامت 27-24 تیرماه 1398 در تاریخ های 24 الی 27 تیرماه 1398 در موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور برگزار شد. این کارگاه با شرکت محققین، اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری و فوق لیسانس در رشته های آموزش بهداشت و ارتقای سلامت،  آموزش پزشکی، روانشناسی بالینی، روان پزشکی، حقوق کیفری و جرم شناسی، مددکاری اجتماعی، سیاستگذاری سلامت، مدیریت گردشگری، سلامت باروری و جنسی، رفاه اجتماعی و سلامت اجتماعی، فیزیک و مهندسی از دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی،  علوم پزشکی ایران، علوم اجتماعی علامه طباطبایی، تربیت مدرس ، علم و صنعت و پژوهشگاه آموزش و پرورش تهران  برگزار گردید.

مدرس و تسهیلگر این كارگاه مطالعات كيفی دکتر فریده خلج آبادی فراهانی، دانشیار گروه جمعیت و سلامت موسسه بود و در این دوره از همکاری آقای دکتر مسعود مطلبی قائن، عضو مرکز تحقیقات بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز بعنوان کمک تسهیلگراستفاده شد. کارگاه در روز دوشنبه 24 تیرماه 1398 آغاز شد و این کارگاه چهار روزه، مبانی فلسفی تحقیق کیفی، انواع رویکردها و استراتژی‌های مطالعات کیفی، طراحی و جمع‌آوری داده‌های کیفی؛ تحلیل در گراندد تئوری و تحلیل محتوایی موضوعی و پدیدارشناسی، اعتبار وروایی و تعمیم نتایج و در نهایت مدیریت داده‌های کیفی با استفاده از نرم افزار مکس کیودا بصورت تئوری و کار عملی آموزش داده شد. مهمترین دستاورد این دوره چهار روزه آموزشی، ارزیابی خوب و رضایت بالای شرکت کنندگان از کارگاه بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.