شهریور 31, 1399

چکیده

بعلت گستردگی دسترسی به اینترنت و فضای مجازی در بین نوجوانان و جوانان و مواجهه اجتناب‌ناپذیر با محتویات خارج‌عرف جنسی، نگرانی زیادی در بین گروه‌های مختلف جامعه و مسئولین ایجاد شده است که “این مواجهه چگونه بر رفتارهای نوجوانان شامل رفتارهای جنسی آنان تاثیرمی‌گذارد؟”. این در حالی است که مطالعات تجربی و کیفی اندکی در این خصوص در ایران وجود دارد.  این تحقیق با هدف واکاوی دیدگاههای نوجوانان از تاثیرات مواجهه با محتویات جنسی در اینترنت و فضای مجازی (پورنوگرافی) بر رفتارهای بین فردی نوجوانان انجام شد. مطالعه کیفی اکتشافی با رویکرد تفسیری بنیادی با استفاده از مصاحبه عمیق با 54  دانش‌آموز نوجوان سنین 18-15 ساله در شهر تهران (25 دختر ، 29 پسر) در خرداد  1395 به روش نمونه گیری هدفمند انجام شد. مهمترین تاثیرات رفتاری عبارت بودند از : 1. تشویق روابط جنسی قبل از ازدواج  ،2. تضعیف روابط والد-فرزندی،  3. تسهیل گفتمان جنسی در بین نوجوانان، 4. کاهش میل به ازدواج و کیفیت ازدواج.  لذا تاثیرات فوق لازم است در سلامت روانی، اجتماعی و جنسی  نوجوانان در عصر دیجیتال  بیش از پیش لحاظ شود و  مداخلات اجتماعی و جمعیتی مانند افزایش سواد رسانه‌ای و سواد سلامت جنسی برای گروههای نوجوان درنظر گرفته شود.

 

download pdf file

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *