آبان 2, 1399
یکی از موضوعاتی که در تحقیق کیفی از چالشهای مهم محسوب میشود، نحوه نوشتن نتایج و استفاده ار نقل قول ها در پاراگرافها است ، اگرچه تحقیق کیفی و نحوه نوشتن نتایج کیفی انعطاف زیادی داشته و نمی توان یک روش واحد را توصیه نمود، ولی مهم است که برخی قواعد را در نوشتن پارگراف های نتایج مقاله کیفی رعایت نمود، گاه مشاهده میشود نتایج کیفی تنها توصیف نقل قولهای مختلف است بدون داشتن ساختار مشخص،  قانون SQC پیشنهاد می کند که برای آوردن هر نقل قول:
  1. ابتدا بستر آن در پاراگرافی قبل از نقل قول تشریح شود، چه سوالی و در چه شرایطی پرسیده شده است
  2. سپس نقل قول آورده شود
  3.  پس از نقل قول، حتما” مهمترین نکات مربوط به محتوای پنهانی و آشکار آن نقل قول و ارتباط آن با مضمون مربوطه اشاره گردد .
هیچگاه پاراگراف را با یک نقل قول به پایان نبریم . همچنین از آوردن نقل قولهای کوتاه نترسیم که ترجیح بر این نوع نقل قولها است . همچنین نحوه رفتن به پاراگراف بعدی نیز توضیح داده شده است که همیشه اولین جمله هر پاراگراف که این ارتباط بین پاراگراف ها را بیان می کند و تسهیل می سازد، بسیار مهم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *