نرم افزار مکس کیودا
آبان 16, 1399

نرم افزار مکس کیودا، نرم افزار مدیریت و تحلیل داده‌های کیفی است که تنها به یک روبکرد منحصر به فرد از مطالعات کیفی اختصاص نداشته، بلکه قابلیت کاربرد درتحلیل داده های طیف وسیعی از رویکردها در پژوهشهای کیفی را دارد، از تحلیل کلاسیک کیفی یا رویکرد قیاسی (Deductive) گرفته تا رویکردهای استقرایی (Inductive) مانند تئوری زمینه ای (Grounded Theory). نرم افزار فوق در واقع تفسیر و طبقه بندی مطالب را انجام نمی‌دهد، بلکه این “محقق” است که مطالب را تفسیر و طبقه بندی می کند.نرم افزار مکس کیو دا ، عملکردی صرفا” حمایتی داشته و وظایف مدیریت داده کیفی را بر عهده دارد، وظایفی مانند کد‌گذاری، جستجوی خودکار، بازیابی کدها، بررسی پایایی (Reliability Check) و غیره را انجام میدهد. توسعه نرم افزار همزمان با توسعه روشهای تحقیق در علوم اجتماعی  اتفاق افتاده است. محققین رشته های مختلف از نرم افزار فوق استفاده می‌کنند، اما تمرکز توسعه این نرم افزار بر مفاهیم علوم اجتماعی در تحقیقات کیفی  و روشهای ترکیبی است .

درباره کارگاه

تمرکز این کارگاه روش تحقیق کیفی، بر موضوعات ذیل بود:

 • چطور داده های کیفی را مدیریت کنید؟
 • چطور داده کیفی را کدگذاری کنید؟
 • چطور در بخش های مختلف اسناد، کدها و متن، یادداشت بگذارید؟
 •  چگونه کدها را بازیابی کنید؟
 • چگونه متن مورد نظر را در بین اطلاعات مختلف جستجو کنید؟
 • چطور پایایی کدگذاری را بررسی کنید؟
 • چطور یادداشت ها را مدیریت کنید؟
 • چطور کدها را ادغام کنید  و طبقه بسازید؟
 • چطور مضمون بسازید؟
 • چطور رابطه بین برخی کدها را بررسی کنید؟
 •  در نهایت چگونه نقشه یا مدلی از طبقات و مضامین استخراج شده ارائه دهید؟

فهرست موضوعات كارگاه

 • مروري بر تحليل داده هاي كيفي (به روش محتوايي موضوعي و تئوري زمينه اي)
 • معرفي ویژگی‌های نرم افزار مکس کیودا 10، منوها و ابزارهای موجود در MAXQDA
 • نحوه استفاده از فايل هاي مصاحبه ها و مشاهدات براي تحليل در اين نرم افزار
 • نحوه توليد كدها و طبقات
 • كدگذاري به دو روش قياسي و استقرايي(شامل كدگذاري باز و in-vivo )
 • سازماندهي كدسيستم يا سيستم كدگذاري
 • اتصال بين فايل هاي مصاحبه و ساير مدارك
 • بازيابي ابتدايي و پيشرفته كدها در متن مصاحبه ها
 • ابزارهاي نمايشي در تفسير و تحليل داده ها
 • نمايش ماتريس كدها
 • سازگاري بين كدگذاري ها (Inter-coder agreement)
 • رابطه بين كدها
 • نحوه گزارش گيري
 • blankblank

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.