برنامه کارگاه‌های آموزشي سال 1400

کارگاه جامع آموزش روش تحقیق کیفی (صفر تا صد پژوهش کیفی) (در تاریخ 19 تا 24 تیر 1400 برگزار شد)

این کارگاه  آنلاین در تاریخ های 19 تا 24 تیر ماه 1400 برگزار گردید و فایل ویدئویی کارگاه به شکل محصول قابل دانلود قابل تهیه می باشد. لطفا به بخش محصول
مقالات كيفي فارسی

عوامل ساختاري زمينه ساز مصرف پورنوگرافي در اينترنت در بين جوانان در تهران، يك مطالعه كيفي

دسترسی گسترده به اینترنت در بین جوانان و مواجهه اجتناب ناپذیر آنها با محتوای خارج عرف جنسی، نگرانی زیادی در مورد اثرات نامطلوب شناختی، روانی، رفتاری و