اين كارگاه در تاريخ 7 الي 9 ارديبهشت ماه سال 1400 برگزار گرديد. فايل صوتي و تصويري كارگاه بصور محصول بزودي در وب سايت قابل تهيه خواهد بود.

1 محصول وجود دارد