کارگاه‌های كيفي برگزارشده

كارگاه جامع مطالعات كيفي در علوم اجتماعي و سلامت، مورخ 28-24 تير ماه 1398 (4 روزه)

كارگاه جامع مطالعات كيفی در علوم اجتماعی و سلامت 27-24 تیرماه 1398 در تاریخ های 24 الی 27 تیرماه 1398 در موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشو