کارگاههاي روش تحقيق كيفيکارگاه‌های كيفي برگزارشده

پنجمین کارگاه مطالعات کیفی در علوم اجتماعی و بهداشت 25 تا 27 بهمن سال 95

پنجمین کارگاه مطالعات کیفی در علوم اجتماعی و بهداشت با استقبال خوب دانشجویان دکترای آموزش بهداشت و بهداشت باروری ، کارشناسی ارشد جمعیت شناسی و پژوهشگر