کارگاههاي روش تحقيق كيفيکارگاه‌های كيفي برگزارشده

کارگاه جامع مطالعات کیفی در علوم اجتماعی و سلامت، مورخ 27-24 تير ماه سال 1398

🌺کارگاه جامع مطالعات کیفی در علوم اجتماعی و سلامت 27-24 تیرماه 1398 برگزار گردید.🌺 خداوند متعال را شاکریم که یکی دیگر از سری کارگاههای مطالعات کیفی با