کارگاههاي روش تحقيق كيفيکارگاه‌های كيفي برگزارشده

برگزاری کارگاه “روش های کیفی در تحقیقات علوم اجتماعی”

برگزاری کارگاه “روش های کیفی در تحقیقات علوم اجتماعی” در حاشیه چهارمین همایش سالانه دبیران پژوهش و فناوری ادارت کل ورزش و جوانان استانهای