کارگاههاي روش تحقيق كيفيکارگاه‌های كيفي برگزارشده

کارگاه جامع مطالعات کیفی در علوم اجتماعی و بهداشت، مورخ 30-27 مرداد ماه 1397

کارگاه جامع مطالعات کیفی در علوم اجتماعی و بهداشت در تاریخ های 27 الی 30 مرداد ماه 1397 در موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور برگزار شد. ا
کارگاههاي روش تحقيق كيفيکارگاه‌های كيفي برگزارشده

پنجمین کارگاه مطالعات کیفی در علوم اجتماعی و بهداشت 25 تا 27 بهمن سال 95

پنجمین کارگاه مطالعات کیفی در علوم اجتماعی و بهداشت با استقبال خوب دانشجویان دکترای آموزش بهداشت و بهداشت باروری ، کارشناسی ارشد جمعیت شناسی و پژوهشگر