کارگاه‌های كيفي برگزارشده

كارگاه آموزش روش تحقیق کیفی با تاکید بر تحلیل داده هاي كیفي با نرم افزار مكس كیودا-10 ، مورخ اول اردیبهشت ماه 1395

نرم افزار مکس کیودا، نرم افزار مدیریت و تحلیل داده‌های کیفی است که تنها به یک روبکرد منحصر به فرد از مطالعات کیفی اختصاص نداشته، بلکه قابلیت کاربرد در
کارگاههاي روش تحقيق كيفيکارگاه‌های كيفي برگزارشده

اولين کارگاه مطالعات کیفی در علوم اجتماعی و بهداشت 19 تا 21 دی ماه سال 1391

اولین کارگاه مطالعات کیفی در علوم اجتماعی و بهداشت در تاریخ 19 تا 21 دی ماه سال 1391 در موسسه مطالعات جمعیتی با حضور جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد و